Vi søker Servicetekniker Ventilasjon

Northerm Inneklima & Energi AS ble stiftet i 2007.
Med bred tverrfaglig erfaring og kompetanse i utførelse av større og mindre rehab. prosjekter, samt utvikling av service og vedlikeholdsadministrasjon for klimatekniske anlegg, ser vi oss i stand til å bistå bygge bransjen, byggherrer og forvaltere med vår kompetanse.
Vi har kontorer og lager i Nye Vakåsvei 64, Asker, noe som er strategisk riktig for vårt nedslagsfelt som er Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold.

Utføre pålagt servicearbeid innen de tekniske fag.
Ha ansvar for at pålagte arbeidsoppgaver blir gjennomført med hensyn til kvalitet og innhold. Markedsføre selskapets tjenester ovenfor nye og eksisterende kunder.
Være med i arbeid for å bygge opp bedriften kompetanse på alle nivåer, for på den måten være bedre rustet til å møte de utfordringene som ligger foran oss.
Ønsket kompetanse:
ingeniørkompetanse/fagbrev/erfaring innenfor følgende fagområder:

 • Ventilasjon
 • Rør/VVS
 • Elektro
 • Kulde/kjøling
 • Automasjon

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter.
 • Kurs og etterutdanning.
 • Gode datasystemer for prosjektstyring.
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold.
 • Bil- og telefonordning.

Søknadsfrist: Snarest
Kontakt vedr. stillingen:
Marius Sætha tlf 930 52 815 / marius@northerm.no
Per Øyvind Pedersen tlf 906 12 581 / per.oyvind@northerm.no