Service

All teknikk trenger kontroll, ettersyn og vedlikehold. Det er god driftsøkonomi i en planmessig oppfølging av teknikk. Kontroll og ettersyn sikrer at vi kan være i forkant av eventuelle utfordringer og behov for utskiftning. Vedlikeholdet sikrer en lengst mulig levetid. Samtidig gir det dere en oppdatert status mht. energiøkonomisering og inneklima. Les mer om våre servicetjenester på anlegg.

Vi vedlikeholder tekniske installasjoner.