Servicetjenester

All teknikk trenger kontroll, ettersyn og vedlikehold. Det er god driftsøkonomi i en planmessig oppfølging av teknikk. Kontroll og ettersyn sikrer at vi kan være i forkant av eventuelle utfordringer og behov for utskiftning. Vedlikeholdet sikrer en lengst mulig levetid. Samtidig gir det dere en oppdatert status mht. energiøkonomisering og inneklima.

Periodisk vedlikehold

Vi sikrer at dine anlegg opprettholder sin kvalitet og unngår uønsket driftsstans. Våre servicteknikere /serviceingeniører følger rutiner og dokumenterer utført arbeid gjennom en driftsrapport/sjekkliste som gir status for anleggene. Avtalens omfang og hyppighet for besøk avgjøres sammen med dere. Kontakt oss for en uforpliktende prat om vedlikeholdsrutiner.

Akutt service

Alle kunder med serviceavtale hos Northerm har prioritert tilgang på våre tjenester, samt avtalte rabatter på timer og materiell. Kontakt oss på servicetelefon: 06135

Garantert responstid

Northerm Inneklima & Energi AS garanterer responstid med dere avhengig hvor viktig driften er for deg og dine medarbeidere. Våre erfarne servicteknikere /serviceingeniører sjekker ut hva som er opphavet til problemene og gir deg oversikt over hvilke tiltak som må iverksettes.

Vaktordning

Om ønskelig kan vaktordning som sikrer driften etter vanlig arbeidstid etableres. Kontakt oss for en uforpliktende prat om ulike vaktordninger for problemstillinger rundt energi og inneklima.

Sammen med deg tilpasses service utfra din spesialvirksomhet og de krav du har for din virksomhet. Northerm Inneklima & Energi AS har kompetansen.