Analyser og rapporter

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse gjennomføres ved inngåelse av serviceavtaler. Analysen dokumenterer anleggets kvalitetsmessige tilstand – også ift. lover og forskrifter. Analysen dekker også forslag til utbedringer slik at du oppnår ønsket kvalitetsnivå. Kontakt oss i dag for en tilstandsanalyse.

Rapportering

Etter servicebesøk utarbeider Northerm en revidert analyse basert på avvik fra forrige tilstandsanalyse.

Spesialanalyser:

3.partskontroll

Vi utfører kontroller av leverte anlegg/entrepriser og måler dette opp mot kontrakt. Northerm Inneklima & Energi AS tar på seg oppdrag som byggherres representant.

Enøkanalyse

Råd, tjenester og løsninger for å holde driftskostnadene nede. Northerm Inneklima & Energi AS tar driftsansvar der enøk og inneklima ses i sammenheng.

Inneklimaanalyse

Inneklimaanalyser gjennomføres for å kontrollere og dokumentere krav, lover og forskrifter byggherren plikter å ivareta. Inneklimaanalysene dekker bl.a.: Luftmengde, temperatur, fuktighet, partikler, gasser og lignende.

Termofotografering av bygg

Vi har utstyr for termografering der vi mener at bygningskroppen har behov for dette. Termofotografering av annet utstyr som elektriske varmebatterier/tavler kan også avdekke og forebygge mange farlige situasjoner.

Northerm er oppdatert på de miljøkrav du må ta hensyn til og rapportere behandling av; avfall fra byggeplasser, asbest, brukte filter, elektronisk avfall, løsemidler, legionella, kjølemedier, glycoler.

Miljø

Northerm er oppdatert på de miljøkrav du må ta hensyn til og rapportere behandling av; avfall fra byggeplasser, asbest, brukte filter, elektronisk avfall, løsemidler, legionella, kjølemedier, glycoler.